కుమారస్వామి ముచ్చట కొన్ని గంటలేనా?

కుమార్ స్వామి కి ఉన్న సుడి మరెవరికి లేదని చెప్పవచ్చు. పట్టుమని నలభై సీట్లు కూడా సాధించలేని ఒక పార్టీ అధినేత ఏకంగా కర్ణాటక సీఎం అయి పోవడం Related Images:

More